Friday, January 28, 2011

LATIHAN PENGUKUHAN PERDAGANGAN 1

BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN

1. Perbezaan keperluan dan kehendak:

KEPERLUAN

KEHENDAK

2. Hierarki Keperluan Maslow: 5 peringkat iaitu:

.keperluan 1

Huraian

Contoh

.keperluan 2

Huraian

Contoh

.keperluan 3

Huraian

Contoh

.keperluan 4

Huraian

Contoh

.keperluan 5

Huraian

Contoh

3. Maksud pengeluaran ialah aktiviti

................................................................................untuk................................................................................. Ia juga bermaksud

proses ............................................................

4. Perbezaan pengeluaran langsung dan pengeluaran tak langsung

PENGELUARAN LANGSUNG

PENGELUARAN TAK LANGSUNG

U

ntuk kep. dan keh. sendiri

Untuk kep. dan keh. orang lain

Be

rlaku di zaman silam

Berlaku di zaman moden

Tiad

a pengkhususan

Ada pengkhususan

Tia

da lebihan

Ada lebihan, wujudkan perniagaan dan perdagangan

5. Maksud pengkhususan ialah .........................................................................................................................................................

5.1 Jenis Pengkhususan

1

Pengkhususan..

Huraian

contoh

2

Pengkhususan..

Huraian

contoh

3

Pengkhususan..

Huraian

contoh

4

Pengkhususan..

Huraian

contoh

5.2. kebaikan dan kelemahan pengkhususan

Kebaikan pengkhususan

Kelemahan pengkhususan

8. Maksud sistem barter ialah-------------------------------------------------------------------------------------------

9 2 syarat berlakunya sistem barter ialah adanya ................................dan wujudnya ........................................................


10.Masalah Sistem Barter ialah

Masalah 1


Huraian

contoh

Masalah 2

.

Huraian

contoh

Masalah 3


Huraian

contoh

Masalah 4


Huraian

contoh

No comments:

Post a Comment